NewsletterFacebookLinked inFacebookYou Tube PinterestSlovak
NewsletterFacebookLinked inFacebookYou TubePinterestSlovak

Aktuálně

OZELENENIE STAVIEB – ESTETICKÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE, KTORÉ MÁ ČÍM PREKVAPIŤ.


Fasády budov, parkovacích domov, nákupných a logistických centier, výrobných hál a ďalších podobných objektov majú spoločného činiteľa. Sú ním veľké
a často nevzhľadné plochy, ktoré nielen výrazne narušujú malebnosť miest a krajiny, ale aj negatívne ovplyvňujú okolitú klímu. Optimalizácia týchto faktorov ponúka krytie týchto plôch zeleňou. Hľadáte riešenie, ktoré by bolo kvalitné, plne funkčné, jednoducho a rýchlo realizovateľné a ešte k tomu esteticky zaujímavé? Vyskúšajte systémy na ozelenenie budov – antikorové siete X-TEND®, antikorové laná I-SYS® a systém GREENCABLE®.

   

Mestá a ich priemyselné zóny sa začiatkom tretieho tisícročia ešte výraznejšie rozrastajú a menia celkový ráz krajiny i okolitej mikroklímy. Vonkajšie plášte budov podstatne absorbujú a odrážajú teplo. Následkom toho je okrem iného zvýšený ohrev okolitého vzduchu a pôdy okolo stavieb. Prostredie sa tak stáva menej komfortné na obývanie. Tento jav navyše v čase spôsobuje zvýšený odpar vody a úbytok zrážok nad danou lokalitou. Odborné štúdie potvrdzujú škodlivé dopady súvisle zastavaných plôch na klímu okolitého prostredia a poukazujú na celosvetový problém.

Nové trendy preto prinášajú do miest späť stratenú zeleň, a to nielen z estetických, ale práve aj ekologických dôvodov. Pozitívny vplyv zelene na okolitú mikroklímu je nesporný a citeľný. Zeleň je schopná výrazne tlmiť teplotné výkyvy a vďaka odparovaniu vody udržiava prirodzenú vlhkosť vzduchu. Navyše z ovzdušia zachytáva škodlivé látky a prach a znižuje tiež expozíciu hluku. Často sa však stretávame s tým, že napriek všetkému úsiliu nenachádzame dostatok miesta na zasadenie potrebného množstva zelene.

Skvelým riešením sú antikorové systémy Carl Stahl®, ktoré tvoria nosnú konštrukciu pre riadený rast rastlín tak vertikálnych, ako aj horizontálnych plôch.

   

Popínavé rastliny boli na dekoráciu budov s obľubou používané už v staroveku. Vďaka antikorovým konštrukciám však ozeleňovanie získava úplne nový rozmer. Na obrázku predfasáda administratívnej budovy.


Antikorové systémy Carl Stahl® – módny prvok i praktické riešenie.

Ozelenenie domu vizuálne zhodnotí a dodá estetický rozmer inak nevýraznej fasáde. Ak si vyberiete na ozelenenie stálezelenú popínavú rastlinu, bude potom vaša zelená fasáda v zime plniť nielen estetickú, ale aj izolačnú funkciu. Ozelenenie fasády je vhodné aj v prípade, keď potrebujete znížiť expozíciu hluku z priľahlej frekventovanej ulice, rastliny totiž pohlcujú zvuk. Je tiež účinnou ochranou proti UV žiareniu, krupobitiu, extrémnym teplotným výkyvom, znečisťujúcim látkam a prachu. Fasáda tak bude chránená pred týmito vplyvmi. V lete vegetácia chráni vonkajšie plášte budov pred intenzívnym slnečným žiarením a má príjemný chladivý účinok na stavbu i okolie.


Ozelenenie fasád nie je však len esteticky a ekologicky zaujímavým riešením. Použitie antikorových systémov Carl Stahl® prináša investorom a majiteľom domov aj široké spektrum ďalších praktických výhod:

• sú ľahké , ľahko prepúšťajú svetlo a zároveň sú veľmi pevné

• sú bezpečné , vhodné aj pre vysoké zaťaženie

• vďaka použitému materiálu garantujú prakticky neobmedzenú životnosť

• sú vizuálne zaujímavým dizajnovým doplnkom domu

• sú šetrnejšie k životnému prostrediu (vďaka stálosti materiálu nevzniká žiadny odpad)

• konštrukcie s dištančnými stĺpikmi chránia fasádu domu pred možnými negatívnymi vplyvmi popínavých rastlín
(zamedzujú neželanému priľnutiu rastlín k omietke, bránia vrastaniu rastlín do škár a prípadných trhlín staršej fasády domu, zabraňujú vlhkosti na fasáde – dažďová voda ulpieva na rastlinách a steká po nich mimo dosahu fasády)


Na výsledný efekt má výrazný vplyv hustota porastu, ktorú definuje zvolený raster nosnej konštrukcie pre riadený rast rastlín. Celistvé ozelenenie docielime napríklad využitím antikorovej siete X-TEND®.

   

Fasáda parkovacieho domu.


Systémy na ozelenenie Carl Stahl®:

• X-TEND® antikorové siete

• I-SYS® lanové zostavy

• GREENCABLE® variabilný lanový systém


Ukážky realizácií s uplatnením antikorových sietí X-TEND®


V parkovacom dome bratislavského Auparku plnia antikorové siete X-TEND® na lávkach pre peších funkciu bezpečnej bariéry proti pádu osôb. Po obvode budovy budú v určených častiach slúžiť ako nosná konštrukcia pre riadený rast rastlín. 

   

V tejto realizácii sú použité tiež antikorové čierne siete, ktoré dajú vyniknúť oceľovému rastru fasády budovy. V spodných úrovniach sme inštalovali antikorové laná, po ktorých sa rastliny navedú na antikorové siete a plynulo tak zazelenia línie únikových schodíšť smerom nahor k horným poschodiam. Celá budova tak získa príjemnú a vyváženú kompozíciu.


   

Zelená fasáda okrem iného rozšíri zeleň sadov Janka Kráľa, ktoré od parkovacieho domu delí len príjazdová cesta.


Antikorové systémy Carl Stahl® nájdu skvelé uplatnenie v rámci ozelenenia veľkých plôch. Zelené fasády sú esteticky zaujímavé a vďaka ich aplikácii môžu aj súvisle zastavané plochy priemyselných zón splynúť s okolím a nenarušovať ráz krajiny.  

   

Už niekoľko mesiacov po inštalácii určenú plochu plánovane obrastá zvolená zeleň.


Čiastočné ozelenenie sa stále častejšie stáva súčasťou projektov rodinných domov.  

   

Ukážka riešenia požiadavky veľkého množstva zelene pri nedostatku priestoru v okolí domu. Antikorová sieť X-TEND® vytvára kompaktný raster pre celistvé ozelenenie časti budovy, súčasne tvorí bezpečnú bariéru proti pádu osôb z terasy domu. Pri automatickom zavlažovaní obyvatelia domu ocenia úplnú bezúdržbovosť celej tejto realizácie.


   

Výberom vhodných druhov rastlín možno v prípade objektov dosahovať aj rôzne vizuálne a estetické efekty. Na výber je z veľkého množstva popínavých, ovíjavých a šľahúňovitých druhov, opadavých i stálozelených rastlín s rôznou dĺžkou a rýchlosťou rastu. Výber sa riadi jednotlivými projektmi, účelmi ozelenenia a predstavami o výsledku. V období kvetu okolie objektu navyše spríjemní ich vôňa.


Ukážky realizácií s uplatnením lanových zostav I-SYS®

Mestský úrad v slovenskej Trnave požadoval čiastočné ozelenenie pôvodnej predsadenej fasády domu. Cieľom bolo viac ozeleniť lokalitu v blízkosti centra mesta, zároveň však zabrániť zatieneniu okien kancelárií úradu.  

   

Želanie MÚ Trnava na ozelenenie sme vyriešili 36 lanovými zostavami I-SYS®, kde vždy 3 zostavy tvoria jeden optický pruh. Tieto pruhy sú v dištancii 4 – 6 metrov od seba. Zostavy sú kotvené do hornej časti fasády domu a v spodnej časti do záhonu, kde na laná nadväzujú kvety. V úseku chodníka sme zaistili, aby oceľové konštrukcie navádzali rastliny ďalej na fasádu domu.


Systémy na ozelenenie budov antikorové siete X-TEND® a lanové zostavy I-SYS® sú vhodné aj pre vysoké zaťaženie. Ich kvalitu ocenia predovšetkým architekti, stavitelia a dizajnéri, ktorí hľadajú všestranný architektonický prvok s vynikajúcimi vlastnosťami. 

   

Rastliny sú veľmi estetické a spoločne s vhodne zvoleným rastrom nosnej konštrukcie oživujú inak nezaujímavé plochy stavieb.


Ukážky realizácií s uplatnením variabilného lanového systému GREENCABLE®. Kvalita, jedinečnosť, dizajn.

   

Vďaka štvorbodovému systému na vedenie lanka ponúka systém GREENCABLE® nevídanú projektovú slobodu. Dištančné stĺpiky navyše dodávame v ôsmych farebných variantoch tak, aby ste projekt mohli čo najviac prispôsobiť prostrediu, v ktorom je plánovaný. Využitie nájdete v projektoch ozelenenia fasád budov, múrikov aj interiérov.


   

Realizácia lanového systému GREENCABLE® pre NC Forum Poprad, Slovensko.


Systémy ozelenenia možno funkčne využiť aj vo vnútorných priestoroch budov.

Zelené plochy nemusia byť vždy len súčasťou exteriéru, majú svoje opodstatnenie aj v interiéroch budov. Podobne ako v prípade vonkajších plôch zlepšujú klíma, pomáhajú zachytávať prach, zlepšujú akustiku prostredia, podporujú zatienenie a v neposlednom rade sú estetické.

   

Antikorové systémy Carl Stahl® ponúkajú široké spektrum možností. Všetky riešenia sú navrhované na mieru našimi odborníkmi. Pri všetkých týchto realizáciách sa nesmie zabudnúť na automatické zavlažovanie, aby rastliny rýchlo a pravidelne rástli a dosiahol sa tak cielený efekt.